De Cito Eindtoets Basisonderwijs, kort Cito-toets, wordt in Nederland afgenomen bij kinderen in groep 8. Met de uitkomst van deze toets wordt bepaald welk vervolgonderwijs geschikt is voor de leerling. Naast de uitkomst van de Cito-toets, zal ook het oordeel van de diverse leraren en de sociale-emotionele ontwikkeling meewegen in de keuze van het vervolgonderwijs. De Cito-toets is niet verplicht, maar de overheid is wel voornemens een verplichte eindtoets in te stellen.

In de Cito-toets worden de volgende onderdelen afgenomen: taal (schrijven van teksten, spelling, begrijpend lezen en woordenschat), studievaardigheden (studieteksten, informatiebronnen, lezen van schema’s, tabellen en grafieken en kaartlezen), rekenen-wiskunde (getallen en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten en meten, meetkunde, tijd en geld) en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Op elk onderdeel kan een aantal punten gescoord worden. Bij het resultaat hoort dan een bepaald schooladvies.

Nu is een Cito-toets natuurlijk net als een IQ-test een moment opname, maar een kind kan zich wel voorbereiden op een Cito-toets. Het spreekt voor zich dat een goed uitgerust kind al een voorsprong bij het maken van de toets. Daarnaast zijn er op internet een aantal voorbereidende tests te vinden waarbij de leerling enigszins een beeld krijgt van hoe de vraagstelling er uit kan zien. Tevens vormt zich bij het oefenen een beeld van welk onderdeel mogelijk nog wat extra aandacht vergt.