Het is één van de grootste ergernissen in het basisonderwijs: geen vervanging voor een zieke juf of meester kunnen inschakelen, omdat dit wettelijk gezien niet mogelijk is. Het is een bron van frustratie voor zowel de schooldirectie als de ouders van wie de kinderen thuis moeten blijven. En voor de klas is het natuurlijk hartstikke vervelend!

Nu Nederland officieel in de ban is van een griepepidemie en ook juffen en meesters zich ziek moet melden, houdt menig schooldirecteur of ouder zijn of hart vast. Want hoe moet het probleem van te weinig leerkrachten opgevangen worden binnen school?

Onbeperkt invallen in de wintermaanden

Gelukkig is daar iets op gevonden. Scholen hebben vanaf dit jaar namelijk meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke juffen en meesters te vervangen door invalleerkrachten. Dit doordat de Wet werk en zekerheid (WWZ) tijdelijk wordt verruimd, nadat werkgevers en werknemers in het onderwijs hier een verzoek voor hadden ingediend.

Sinds het begin van dit schooljaar is er in de WWZ vastgelegd dat vervangende leerkrachten van het schoolbestuur nog maar zes contracten mogen krijgen in drie jaar tijd. Daarna is de directie verplicht om de invaljuf of -meester een vast contract aan te bieden. Een dag invallen telt hierbij al mee voor de zes contracten, dus zeker in het geval van een griepepidemie kan het erg hard lopen.

Door deze bepaling van zes contracten in drie jaar tijd nu tijdelijk buiten werking te stellen, hoopt men dat het probleem van een te kort aan invalleerkrachten voorkomen kan worden. In januari, februari en maart mogen vervangers onbeperkt invallen.

banner