Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt in het onderwijs, is goed digitaal lesmateriaal essentieel. Speciaal software voor onderwijs en educatieve apps moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Digitaal lesmateriaal moet vooral flexibel zijn. Het moet snel aanpasbaar zijn aan ontwikkelingen en trends in het onderwijs, maar het moet ook flexibel zijn als het gaat om werk-en denkniveau van leerlingen op individueel niveau. Digitaal leren heeft als voordeel dat het voor iedereen op maat toegepast kan worden. Goed digitaal leermateriaal moet in staat zijn feedback te geven naar de leerling en oefeningen moeten aanpasbaar zijn aan het niveau. Daar ligt ook de voornaamste uitdaging voor de aanbieders van digitaal lesmateriaal. Zij moeten zich continu blijven ontwikkelen en aanpassen naar de wensen van het onderwijs.

We zetten de voor- en nadelen van digitaal lesmateriaal op een rij:

Voordelen

-        Directe feedback: leerlingen kunnen eenvoudig zelf hun antwoorden controleren of ze krijgen feedback van de leerkracht als ze een opdracht niet goed doen of als het niet lukt een bepaald vraagstuk op te lossen.

-        Maatwerk: digitaal lesmateriaal maakt het mogelijk dat het aanpasbaar is aan het niveau van de leerling. De educatieve apps en ander software voor het onderwijs maakt hierdoor dus maatwerk mogelijk.

-        Monitoring van de resultaten: opdrachten die digitaal gemaakt zijn, zijn makkelijker door de leerkracht te controleren en de leerkracht kan ook gerichter ondersteuning bieden. Als leerkrachten zie je direct waar een leerling wat extra hulp bij kan gebruiken en waar een leerling juist gemakkelijk en versneld doorheen kan gaan.

-        Volledigheid: aan digitaal lesmateriaal kan heel eenvoudig een afbeelding of filmpje worden toegevoegd. Leerlingen hebben hierdoor sneller het materiaal bij elkaar en kunnen hierdoor dus ook sneller werken.

Nadelen

-        Afleiding: digitale leermiddelen zoals laptops en tablets kunnen leerlingen ook afleiden. Ze kunnen gaan surfen op internet of aan de slag gaan met social media. Strikte controle is dus nodig.

-        Afhankelijkheid van internet: voor het gebruik van het lesmateriaal ben je grotendeels afhankelijk van internet. Er moet dus geen storing in je wifi-netwerk zijn tijdens een belangrijk toets moment. Aanbieders bouwen educatieve apps tegenwoordig wel zo dat ze niet meer volledig afhankelijk zijn van internet.

-        Open vragen: het stellen van open vragen tijdens toetsen en het nakijken hiervan is lastiger en kan niet op een snelle manier middels software. Dat moet de leerkracht toch zelf doen.

-        Tekenen en schema’s maken is niet mogelijk. Veel opdrachten in de huidige boeken vragen leerlingen te tekenen en in te kleuren. De meerwaarde van tekenen en schematiseren is dat wanneer leerlingen grafieken tekenen, lijnen trekken, schema’s maken en mind mappen ze een product creëren dat hen inzicht geeft in de theorie. Dit is onmisbaar in het leerproces. Er zijn wel educatieve apps die tekenen en schematiseren mogelijk maakt, maar in de praktijk blijkt dat papier, liniaal en potlood hierin toch nog steeds heel handig zijn.