Onderwijs op maat is voor scholen de voornaamste reden om in deze tijd tablets te gebruiken in de lessen. Vooral in het basisonderwijs is dit nu het geval. Door het aanbieden van tabletonderwijs waarbij iedere leerling les op maat krijgt, wordt het voor iedereen mogelijk zijn of haar talenten te ontplooien.

Het gebruik van een tablet tijdens de les kent een aantal belangrijke voordelen:

-        De lessen kunnen aantrekkelijker worden gemaakt voor de leerlingen;

-        Het gebruik van de tablet in de klas sluit beter aan op de belevingswereld van de leerlingen;

-        Kinderen krijgen op jonge leeftijd al meer te maken met ict

De tablets worden voornamelijk gebruikt voor het opzoeken van informatie, het lezen van teksten, het maken van werkstukken en voor het maken van toetsen.

Leraren zien dat met namen de motivatie bij de leerlingen toeneemt. Dit draagt weer bij aan de efficiëntie van het leerproces.