Goed contact tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk voor het onderwijs en de opvoeding van het kind. Betrokken ouders zijn uiteraard niet alleen van belang voor het welzijn van hun kind, maar ook praktisch gezien kan je als school niet zonder ouders. Voor het merendeel van de scholen in Nederland zijn ze immers onmisbare hulpkrachten. Maar welk middel is nu het meest geschikt voor leerkrachten en ouders waarbij je sturing en controle houdt om praktische zaken te regelen?

Vele opties

Tegenwoordig kan je als leerkracht op vele manieren in contact staan met de ouders. Naast de traditionele papieren nieuwsbrief en telefoon heb je nu natuurlijk ook e-mail, WhatsApp en facebook. Maar aan die nieuwe middelen kleven ook wat nadelen. Zo is email ideaal om in een keer een grote groep veel informatie te zenden, maar door de huidige cc-cultuur verzanden we dan in talloze mailtjes over en weer waardoor je de draad kwijtraakt. Bovendien weet je als leerkracht niet of iedereen het daadwerkelijk allemaal leest. WhatsApp is wat dat betreft iets eenvoudiger en betrouwbaarder dan de mail. Maar een nadeel is dat men wel de grens tussen privé en zakelijk verliest. Je moet elkaars nummers uitwisselen en bij WhatsApp moet je oppassen dat je niet te snel te amicaal wordt. En net als bij email moet je bij groepsberichten de orde zien te bewaren en zorgen dat het niet te warrig wordt.

Parro: app voor heldere communicatie

Alle nadelen die de eerdergenoemde moderne communicatiemiddelen hebben, heeft een nieuwe Nederlandse app niet. Parro is de oplossing voor probleemloze en heldere communicatie met ouders. De app is zeer gebruiksvriendelijk en veilig. Alleen de leerkracht en ouders hebben toegang, privacygevoelige informatie blijft tussen leerkracht en betrokken ouders en de leerkracht heeft de regie in alle communicatie dat rond gaat.

Koppeling met ouderportaal

Het fijne aan de app Parro is dat er een koppeling is met het ouderportaal ParnasSys. Dit portaal bevat onderwijsinhoudelijke zaken voor ouders. Parro verzorgt de dagelijkse communicatie en organisatie. Stel; er wordt een nieuw bericht op het ouderportaal geplaatst. Parro zorgt door middel van een pushmelding ervoor dat de ouders een seintje krijgen op hun mobiele apparaat. Een ander voordeel van de koppeling is dat leerkrachten direct aan de slag kunnen met ouders omdat er groeps- en contactgegevens direct beschikbaar zijn.

Meer grip

Doordat ouders worden geinformeerd door een pushmelding, kunnen zij geen een bericht meer missen van school. Verder kunnen er tekstberichten en foto’s verstuurd worden via Parro naar groepen ouders tegelijk of afzonderlijke ouders. Bovendien zie je als leerkracht of berichten gelezen zijn en kan je een herinnering sturen, indien nodig. Naast het mobiele apparaat is Parro ook op vaste pc of laptop te installeren.

Strakke planning

Naast informatie en boodschappen sturen kan je met Parro ook gemakkelijk activiteiten plannen. Afspraken worden namelijk direct vastgelegd in de agenda’s. Ook handig is dat je direct ziet wie wat accepteert en wat iemands rol is. Als er bijvoorbeeld een voetbalmiddag wordt georganiseerd, wordt niet alleen vastgelegd welke ouder hulpouder is, maar ook hoeveel ballen er moeten zijn en wie ze meeneemt, wie de flesjes drinken meeneemt en hoeveel.

Kortom: Parro geeft grip op de communicatie tussen leerkrachten en ouders. Er wordt veel tijd bespaart met het regelen van zaken en de kloof tussen ouders en de leerkracht wordt verkleind. Zo heb je als leerkracht meer tijd en aandacht voor de leerlingen en niet druk met praktisch geregel. Nieuwsgierig naar Parro? Kijk dan op de website talk.parro.com. De app is te downloaden in de Playstore en App Store.banner