Als leerkracht krijg je om de zoveel tijd te maken met de gevolgen van een scheiding. Je merkt bijvoorbeeld dat een kind verdrietig is of slecht presteert. Het komt echter ook voor dat de ouders onwenselijk gedrag vertonen. Hoe ga je als school om met scheidende ouders?

Uit onderzoek blijkt dat een scheiding een grote impact heeft op een kind. Scheiden is soms de beste oplossing, bijvoorbeeld als de thuissituatie onhoudbaar blijkt. Vervolgens is het wel belangrijk dat de ouders op een goede manier uit elkaar gaan. Helaas slagen lang niet alle ex-partners hierin.

Een scheiding is natuurlijk in de basis een privékwestie. Maar als het kind of de ouders zich anders gaan gedragen, kan het gebeuren dat de school moet ingrijpen. Hier zijn zes voorbeelden, rechtstreeks afkomstig uit de praktijk:

1. Kind ontwikkelt gedrag- en leerproblemen
Door een scheiding kunnen gedrags- en leerproblemen ontstaan. Een kind wordt bijvoorbeeld snel boos in de klas. Of het heeft moeite zich te concentreren, waardoor de leerprestaties op den duur verslechteren. Soms openbaart het probleem zich direct na de scheiding, soms pas na langere tijd.

Gedragsveranderingen kunnen aanleiding zijn om een schoolmaatschappelijk werkster in te schakelen met wie het kind kan praten. De leerkracht kan ook zelf in actie komen, bijvoorbeeld door extra uitleg te geven of het kind te betrekken bij gezellige activiteiten om het sociaal te ondersteunen.

2. Ouders stellen zich passief op
Sommige ouders verwachten dat een school eventuele gedrags- en leerproblemen oplost. Ze vragen bijvoorbeeld welke maatregelen de leerkracht voor hun kind kan nemen en doen zelf weinig tot niks. Dat terwijl de ouders meestal zelf een belangrijk aandeel hebben in de ontstane situatie.

Ouders ervaren het vaak als confronterend dat het ook aan hen zou kunnen liggen. Het kan een uitdaging zijn om duidelijk te maken dat zij zelf ook iets moeten doen. Als dat besef er eenmaal is, kan de school handvatten aandragen. Een van de opties is een bezoek aan een kinderpsycholoog.

3. Ouders spelen het kind tegen elkaar uit
Vooral jonge kinderen zijn in de klas heel open over wat er thuis gebeurt. Ze bespreken ook de minder leuke ontwikkelingen. Soms komen er dan loyaliteitsconflicten aan het licht, veroorzaakt door (een van) de ouders. Bijvoorbeeld een moeder die het kind aanspoort om haar achternaam aan te nemen.

Voor kinderen is dat heel moeilijk. Ze zijn loyaal aan beide ouders en willen geen pion zijn in hun ruzie. Als blijkt dat een ouder het kind manipuleert, kan de school een beroep doen op diverse organen. Zo behoort in ernstige gevallen een melding bij Veilig Thuis tot de mogelijkheden.

4. Ouders eisen aparte ouderavonden
Gescheiden ouders willen vaak niet samen naar ouderavonden. Ze staan er bijvoorbeeld op dat hun ex-partner op een andere dag wordt ingedeeld. Het gevolg is dat ouderavonden meer tijd kosten dan vroeger. Want in de gemiddelde klas zitten meerdere kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.

Soms beginnen ouders tijdens ouderavonden over de ex-partner of de scheiding. Leerkrachten doen er verstandig aan hier niet op in te gaan en zich zoveel mogelijk bij de feiten te houden. De ouderavond is immers bedoeld om de resultaten van het kind te bespreken, niet de thuissituatie.

5. Ouders verbannen hun ex van school
Beide ouders hebben vanuit het oogpunt van de school gelijke rechten. Je ziet weleens dat een van de ex-partners daar moeite mee heeft. Een moeder vindt het bijvoorbeeld vervelend dat de vader na de scheiding opeens ook mee wil helpen op school, of dat hij meegaat met een schoolreisje.

Sommige ouders proberen zelfs af te dwingen dat hun ex helemaal niet meer op het schoolplein mag komen en het kind ook niet meer mag ophalen. Maar tenzij een van de ouders een brief van de rechter kan overleggen waarin zo’n verbod staat, behandelt de school beide ouders gelijk.

6. Ouders willen niet dat ex informatie krijgt
Er zijn ook ouders die willen dat de school geen informatie over het kind deelt met hun ex-partner. Scholen zijn echter verplicht om beide ouders op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het kind. Het is slechts een van vele regels over de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Natuurlijk zijn er situaties waarin een ouder zich terecht zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat de ex een negatieve invloed heeft op het kind. Het is logisch dat de ouder probeert het kind hiertegen te beschermen. Maar alleen in uitzonderlijke gevallen mag een school weigeren informatie te geven.

De voorbeelden in dit artikel zijn rechtstreeks afkomstig uit de praktijk. Ze tonen stuk voor stuk aan dat verstoorde onderlinge verhoudingen niet in het belang van het kind zijn. Een scheiding in goed overleg is dat wél. Het is toch de moeite waard om hier samen voor te knokken?

Lees meer over dit onderwerp in het verdiepende artikel op Netjes Scheiden.

banner