logo-portlandBetrokken ouders zijn cruciaal voor goed onderwijs. Maar hoe verhoog je de ouderbetrokkenheid? Een school moet in ieder geval de voorwaarden scheppen voor heldere communicatie tussen leerkrachten en ouders. De technologie speelt daarbij een belangrijke rol.

Leerlingen presteren gemiddeld veel beter als ouders en scholen goed samenwerken, blijkt uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP). Niet voor niets zijn veel scholen op zoek naar nieuwe methoden om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Ook obs Rhoon-Portland heeft dit traject doorlopen. De basisschool in de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard gebruikt sinds dit jaar Parro, een communicatieapp die speciaal is ontwikkeld voor het onderwijs.

interview debbie

Werkt zo’n app nou echt? We vragen het aan Jaimy Wijnberg. Zij heeft dit jaar groep 1 en 2 op obs Rhoon-Portland onder haar hoede. De leerkracht opperde het idee voor een communicatieapp vorig jaar en merkte direct dat veel collega’s enthousiast reageerden. Na een inventarisatie van het aanbod adviseerde ze haar school om voor Parro te kiezen. Een half jaar later stelt ze vast dat de app een positief effect heeft op de wisselwerking tussen ouders en leerkrachten.

Veilige communicatie

Parro geeft de leerkracht een nieuw instrument om in een veilige digitale omgeving met ouders te communiceren. Met Parro, beschikbaar als app en website, kun je als leerkracht bijvoorbeeld berichten en foto’s versturen naar afzonderlijke ouders of groepen ouders tegelijk. Ouders krijgen een pushmelding te zien op hun mobiele apparaat, zodat ze geen berichten missen. Parro is ook erg geschikt voor het inplannen van activiteiten als schoolreisjes en sportdagen.

Zelfportret“Ouders vinden het heel fijn om te weten wat er speelt”, zegt Wijnberg. “Natuurlijk moeten de kinderen zelf vertellen hoe het op school gaat, maar een leraar kan hier ook aan bijdragen. Als je een kleuter vraagt hoe zijn dag was, komt er vaak niet zoveel uit. ‘Weet ik niet meer’, hoor je dan. Voor een jong kind is dat best moeilijk. Maar als je een foto van de les laat zien, vertellen ze in geuren en kleuren dat ze bijvoorbeeld een sinterklaasspel hebben gespeeld of naar buiten zijn geweest.”

Leerdoelen delen
Obs Rhoon-Portland gebruikt Parro onder meer om leerdoelen naar de ouders te communiceren. “Elke week zetten de leerkrachten op Parro wat bijvoorbeeld de reken- en taaldoelen zijn”, legt Wijnberg uit. “Hierdoor weten de ouders ook wat er op school gebeurt. Bij de kleuters hebben we per thema een letter van de week. Als je dat op Parro plaatst, merk je dat er thuis ook echt aandacht aan wordt besteed. Zo nemen kinderen spulletjes mee die aansluiten op het thema.”

Parro kan e-mail volledig vervangen, maar obs Rhoon-Portland zet beide middelen naast elkaar in. “We versturen de belangrijke mededelingen die voor alle ouders van de hele school gelden per mail”, vertelt de leerkracht. “Ook omdat niet iedere ouder een telefoon met Parro heeft. We willen iedereen blijven bereiken. Ouders worden absoluut niet verplicht om Parro te gebruiken. Maar de meeste ouders doen dat wel, omdat ze zo veel meer meekrijgen van het onderwijs.”

portret

Geen verplichting
Alle leraren hebben Parro op hun telefoon staan, maar ook voor hen is het gebruik van Parro niet verplicht. “We laten dat aan de leerkracht. Als iets moet, komt er toch meer weerstand tegen. Iedere leerkracht bepaalt dus zelf hoe hij of zij de ouders informeert over relevante zaken.” Deze aanpak werpt zijn vruchten af, want volgens Wijnberg gebruiken steeds meer collega’s de app uit zichzelf. “Ik denk dat steeds meer leerkrachten inzien dat het echt handig is.”

De ene leraar doet meer met Parro dan de andere. “Vooral in de onderbouw zien we dat Parro heel actief wordt gebruikt, maar er zijn ook collega’s die bijvoorbeeld alleen een foto van die leuke knutsel- of tekenles op Parro plaatsen.” Wijnberg beseft dat dit een beetje extra werk oplevert voor de leerkracht. Toch vindt ze niet dat Parro de werkdruk verhoogt. “Het hangt er uiteraard ook van af hoe snel je even iets met je telefoon doet. Dat verschilt per persoon.”

Synchronisatie met ParnasSys
Een ander pluspunt van Parro is de koppeling met ouderportaal ParnasSys. Wijnberg: “Je kunt Parro synchroniseren met ParnasSys en dan staan alle leerlingen erin. Dat scheelt ons veel werk, want je hoeft niet alle ouders handmatig toe te voegen. Je stuurt ze een uitnodiging met een koppelcode en dan kunnen zij zich aanmelden. Het is dus echt privé. Dat was een harde voorwaarde. Facebook en Twitter zijn openbaar; iedereen kan erop. Parro is alleen voor de ouders.”

Obs Rhoon-Portland gebruikt de app ook voor het organiseren van schooluitjes, maar dan meer als nuttige aanvulling. “Wij hebben twee klassenouders per klas die we niet willen passeren. Wel kondigen we via Parro aan dat er bijvoorbeeld een sportdag op de planning staat. ‘U kunt zich aanmelden bij de klassenouders’, schrijven we dan. Dat is wel zo makkelijk, want je hebt een groter bereik en de ouders weten ook meteen dat er een activiteit wordt georganiseerd.”

Enthousiaste ouders
De ouders reageren bijna allemaal positief op Parro. “Negen van de tien keer hoor ik: mijn kind vertelde eerst nooit wat en nu wel”, aldus Wijnberg. “De meeste ouders vinden het leuk en doen er echt wat mee.” De leerkracht kan zich dan ook nauwelijks negatieve feedback herinneren. “Ik heb weleens gehoord dat een ouder vond dat de foto’s langzaam laden. Maar dat gaat over een functie. Over het gebruik van Parro was eigenlijk iedereen vanaf het begin enthousiast.”

Wijnberg vindt zelfs dat haar school nog meer uit Parro zou kunnen halen. “Het zou bijvoorbeeld wel handig zijn als ouders de mogelijkheid hebben om oudergesprekken in te plannen via Parro. Dat kan namelijk gewoon.” Maar met de huidige werkwijze is de leerkracht ook al dik tevreden. “Dit is toch de toekomst van het onderwijs.”banner